top-efter2

Medlemsskab

Alle er velkommen til Holstebro Fodslaws vandre- og motionsture samt øvrige arrangementer i foreningen. Velkomstbrev og program udleveres på motionsture.

Vandrekalender 2018Som medlem får du Medlemsbladet tilsendt fire gange årligt. Medlemsbladet kan også læses på Hovedforeningens hjemmeside.

Ved årsskiftet modtager du endvidere Vandrekalenderen, der beskriver fodslaw-vandreture i Danmark. Vandrekalenderen er også tilgængelig i Elektronisk form på nettet.

Hovedforeningen udbyder endvidere rejser til vandrebegivenheder i udlandet.

Et personligt medlemskab af Fodslaw koster 300 kr. pr. år. Medlemskab for øvrige familiemedlemmer på samme adresse koster 100 kr. pr. år.

Læs mere om medlemskab og betaling på Hovedforeningens hjemmeside.